Chinese TV > Channels > Fujian >
The channel setting of Fujian TV station includes 10 TV channels including comprehensive channel, Southeast TV channel, public channel, news channel, TV channel, city fashion channel, economic life channel, sports channel, children channel and Channel TV channel.
Navigate: Fuzhou Xiamen Quanzhou Ningde Nanping Putian Zhangzhou Sanming Longyan

Fujian