Chinese TV > Channels > Live China >
Live in China, full-length air-time broadcasts from all over China, as well as live coverage of major scenic spots and protected areas. Measuring the longitude and latitude of China, crossing the five geographical time zones, spreading the most original human landscape, converging the Global Vision, with you to meet the Chinese time, to show you the most beautiful China.
Navigate: Beijing Shanghai Taiwan Hongkong Macao Guangdong Hunan Zhejiang Jiangsu Anhui Henan Hubei Heilongjiang Shandong Sichuan Yunnan Jiangxi Liaoning Fujian Chongqing Hebei Tianjin Shaanxi Guizhou Shanxi Guangxi Jilin Neimenggu Gansu Hainan Ningxia Qinghai Xinjiang Xizang GlobalLive China

Live China