Chinese TV > Channels > Xizang >
The Tibet Television Station was officially established on August 20, 1985. It has two terrestrial channels, namely, the Tibet Satellite TV, the Tibet Tibetan Satellite TV, the film and television culture channel, and the economic life service channel.
Navigate: Beijing Shanghai Taiwan Hongkong Macao Guangdong Hunan Zhejiang Jiangsu Anhui Henan Hubei Heilongjiang Shandong Sichuan Yunnan Jiangxi Liaoning Fujian Chongqing Hebei Tianjin Shaanxi Guizhou Shanxi Guangxi Jilin Neimenggu Gansu Hainan Ningxia Qinghai XinjiangXizang Global Live China

Xizang