Chinese TV > Channels > Zhejiang >
Zhejiang Television (ZJTV, Chinese: 浙江卫视), is a television channel under Zhejiang Radio and Television Group serving the Hangzhou city and Zhejiang province area. Zhejiang TV, Zhejiang radio and Television Group satellite channel, Taiwan and Taiwan nickname blueberry blue whale, is Zhejiang radio and television group integrated satellite television channel, launched on October 1, 1960, January 1, 1994 for the national broadcast.
Navigate: Hangzhou Lishui Shaoxing Quzhou Huzhou Jinhua Jiaxing Taizhou Wenzhou Ningbo Zhoushan

Zhejiang